Кратък фирмен профил

Гео Кар ЕООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1632
ж.к. Овча купел 1, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831840836
Капитал (лв.): 510 000
 
 
 

Отрасъл: Полагане на подови настилки и стенни облицовки
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.03.2018 
Предмет на дейност: Обработка и монтаж на скално-облицовъчни материали, проучване, проектиране, ремонт, стоителство и архитектура, покупко-продажба на недвижими имоти, разкриване на търговски обекти, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, внос, износ, реекспорт, бартер, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, складова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, насочена към изпълнение на целите и задачите на търговеца.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
15.11.2004: Изграждането на новата сграда на Бургаския свободен университет...
24.11.2000: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
24.11.2000: Министерство на икономиката обявява извършените продажби за 1999...
24.11.2000: Министерство на икономиката обявява извършените продажби за 1999...
07.11.2000: Съветът на директорите на "Мрамор Беркстон" - ЕАД, Берковица, на...
15.09.2000: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.06.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.05.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
19.05.2000: Съветът на директорите на "Монолит" - АД, Монтана, на основание...
15.04.2000: Правителството взе решение да предостави четири концесии за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 396 пъти
[2016: 139, 2015: 16, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 78, 2011: 23, ... ]