Кратък фирмен профил

Витавел Инвест АД - Луковит


Контакти

Луковит, 5770
бл. Панака, вх. А, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 820182792
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
Общи събрания: Последно - 25.01.2021 
Предмет на дейност: Търговско представителство, посредническа, производствена, търговска и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
24.06.2010: Витавел-инвест АД - Луковит свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2009: Витавел-инвест АД - Луковит свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2009: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
13.04.2007: Съветът на директорите на "Витавел - инвест" - АД, Луковит, на...
24.03.2006: Съветът на директорите на "Витавел - инвест" - АД, Луковит, на...
22.04.2005: Съветът на директорите на "Витавел - Инвест" - АД, Луковит, на...
18.11.1998: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
01.08.1997: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
02.04.1996: Агенцията за приватизация на основание § 11 ЗППДОбП обявява...
10.10.1995: Съветът на директорите на "Витавел" АД, Луковит, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 452 пъти
[2016: 627, 2015: 56, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 173, 2011: 158, ... ]