Кратък фирмен профил

Биоланд България ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Браила 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115112903
Капитал (лв.): 1 469 360
 
 
 

Отрасъл: Производство на етерични масла
Предмет на дейност: Закупуване, обработка и преработка на ароматични субстанции с цел производство и търговска реализация на чисти екстракти или производни, покупка в страната и чужбина на всякаква суровина, предназначена за парфюмерийната, козметичната и ароматичната индустрия с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, преработка и обработка на всякакви суровини, предназначени за парфюмерийната, козметичната и ароматична индустрия, производство, продажба и търговска реализация на рози и други етерично-маслени растения и всякакви други суровини, предназначени за нуждите на парфюмерийната, козметичната и ароматична индустрия и всички други търговски дейности, незабранени от закона.
 

10.12.2008: 21 фирми бяха наградени от Агенцията по заетостта за това, че са...
20.06.2001: Рекордни добиви от розобера в Казанлък Добивите от розобера в...
26.08.1997: Френската фирма "Биоланд" иска да купи розоварните на "Българска...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 857 пъти
[2016: 300, 2015: 57, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 263, 2011: 70, ... ]