Кратък фирмен профил

Давид Холдинг АД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
ул. Стара река 2, Дом на културата Арсенал , ет. 4, стая 417
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833092882
Капитал (лв.): 240 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на стандартен софтуер
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия и дялове на български и чуждестранни дружества; - придобиване, управление и продажба на акции и облигации; - придобиване, оценка и продажба на патенти, лицензиране на патенти за използване в дружествата на холдинга; - договаряне и обслужване на договори към клиенти с комплексни решения; - медийна и маркетингова дейност за изграждане на обществен образ на дружеството и лобистки структури в специализирани звена на държавната администрация, промишлеността и обществените организации; - международни връзки и отношения с международни корпорации; - кредитиране на дружествата и управление на обслужване на задълженията, финансово-счетоводна отчетност и управление на фондовете на дружеството; - юридическа експертиза, информационно обслужване и правна защита на интересите на дружеството и акционерите. (2) производствена, инженерингова, консултантска, сервизна, вътрешно и външно търговска дейност, в следните области: - разработка, внедряване и продажба на програмни продукти и компютърни системи; - интеграция, внедряване и поддръжка на компютърни системи и технологии; - информационна, рекламна и издателска дейност, графичен дизайн, компютърна анимация, видеопродукция и производство на рекламна продукция; - производство и търговия на стоки и услуги; - автоматизирана обработка на информация; - автоматизация на производствени процеси; - телекомуникационни системи; - търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; (3) други сделки и действия, обслужващи и подпомагащи гореспоменатия предмет на дейност и непротиворечащи на законите в република българия. (4) от предмета на дейност на дружеството изрично са изключени всякакви банкови и финансови посреднически услуги, за които по действащото законодателство, специално по закона за пазарите на финансови инструменти, се изисква наличието на лиценз, издаден от комисията за финансов надзор. при откриване на търговски представителства и клонове на дружеството в чужбина, предметът на дейност на тези структури изрично не включва такива услуги, които по местното законодателство подлежат на лицензионен режим от страна на държавен орган за финансов надзор.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
26.02.2015: СпейсКАД предага нов продукт за планиране на производство Фирма...
11.11.2013: “Самел-90” АД приключи в срок изпълнението на проект «Въвеждане...
11.11.2010: Давид Холдинг АД - Казанлък свиква Извънредно общо събрание на...
07.10.2010: Давид Холдинг АД - Казанлък свиква Извънредно общо събрание на...
25.08.2010: Подписан е договорът между Община Стара Загора и "Давид Холдинг"...
25.08.2010: Община Стара Загора ще има туристически портал с информация за...
26.05.2010: Давид Холдинг АД - Казанлък свиква Годишно общо събрание на...
24.04.2009: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.02.2009: Давид Холдинг АД - Казанлък свиква Извънредно общо събрание на...
29.05.2008: Давид Холдинг АД - Казанлък свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 914 пъти
[2016: 178, 2015: 74, 2014: 64, 2013: 129, 2012: 295, 2011: 75, ... ]