Кратък фирмен профил

Автоинвест Провадия АД - Провадия


Контакти

Провадия, 9200
Северна промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103232492
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Общи събрания: Последно - 10.07.2020 
Предмет на дейност: Автомобилни превози във вътрешно и международно направление, отдаване на автомобили под наем, спедиторски услуги, търговия, вкл. с резервни части (след лиценз) и с петролни продукти, производство на стоки, хотелиерство (след лиценз), експлоатация на заведения за обществено хранене.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
29.03.2011: Съветът на директорите на ”Автоинвест“ – АД, Провадия, на...
06.03.2009: Съветът на директорите на “Автоинвест” - АД, Провадия, на...
18.02.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.11.2004: Съветът на директорите на "Автоинвест" - АД, Провадия, Северна...
29.10.2004: Съветът на директорите "Автоинвест" - АД, Провадия, на основание...
11.06.2004: Съветът на директорите на "Автоинвест" - АД, Провадия, на...
17.12.2002: Съветът на директорите на "Автоинвест" - АД, Провадия, на...
18.06.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
15.01.2002: Съветът на директорите на "Автоинвест" - АД, Провадия, на...
18.12.2001: Съветът на директорите на "Автоинвест" - АД, Провадия, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 701 пъти
[2016: 148, 2015: 33, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 146, 2011: 78, ... ]