Кратък фирмен профил

Дупница-Табак АД - Дупница


Контакти

Дупница, 2600
ул. Яхинско шосе 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 819364036
Капитал (лв.): 536 562
 
 
 

Отрасъл: Производство на тютюневи изделия
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюн и други продукти изделия и услуги в страната, външнотърговска дейност с тютюн и други продукти, изделия и услуги, реекспорт, отдаване под наем, както и всяка друга дейност, незабранена от закон
 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
19.06.2018: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) На проведено редовно ОСА от...
16.05.2018: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) В БФБ-София АД са постъпили...
19.06.2017: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) На проведено редовно ОСА от...
12.05.2017: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) В БФБ-София АД са постъпили...
20.04.2017: Благоевградчанин продава за 10 500 000 евро тютюневите складове...
19.12.2016: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) На проведено извънредно ОСА от...
16.11.2016: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) В БФБ-София АД са постъпили...
12.09.2016: Тютюнев склад горя в Дупница. Огънят пламнал на 8-я етаж в един...
17.06.2016: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) На проведено на 15.06.2016 год....
17.05.2016: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 605 пъти
[2016: 439, 2015: 246, 2014: 182, 2013: 364, 2012: 601, 2011: 247, ... ]