Кратък фирмен профил

Дупница-Табак АД - Дупница


Контакти

Дупница, 2600
ул. Яхинско шосе 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 819364036
Капитал (лв.): 536 562
 
 
 

Отрасъл: Производство на тютюневи изделия
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.01.2020  Предстоящо - 04.09.2020 
Предмет на дейност: Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюн и други продукти изделия и услуги в страната, външнотърговска дейност с тютюн и други продукти, изделия и услуги, реекспорт, отдаване под наем, както и всяка друга дейност, незабранена от закон
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
17.07.2020: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) В БФБ АД са постъпили материали...
17.01.2020: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) На проведено извънредно ОСА от...
13.12.2019: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) В БФБ АД са постъпили материали...
05.08.2019: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) На проведено извънредно ОСА от...
01.07.2019: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) В БФБ АД са постъпили материали...
18.06.2019: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) На проведено редовно ОСА от...
10.05.2019: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) В БФБ АД са постъпили материали...
23.11.2018: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) На проведено извънредно ОСА от...
09.10.2018: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) В БФБ АД са постъпили материали...
13.08.2018: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) На основание чл. 73, ал. 6 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 983 пъти
[2016: 817, 2015: 246, 2014: 182, 2013: 364, 2012: 601, 2011: 247, ... ]