Кратък фирмен профил

Общинска банка АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Врабча 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121086224
Капитал (лв.): 61 362 810
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 21.06.2019  Предстоящо - 28.09.2020 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане ( пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране ( факторинг, форфетинг и други); отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ
 


Новини

  стр. 1 / 95   стр.    
16.09.2020: За 5 месеца банките са отпуснали 75 млн. лв. безлихвени...
02.09.2020: 70 млн. лв. са стигнали до гражданите под формата на безлихвени...
20.08.2020: Близо 16 000 кандидати са одобрени за безлихвени кредити Близо...
29.07.2020: Одобрените безлихвени кредити до 4500 лв. са под 60% Процентът...
10.07.2020: 13 банки се състезават за кредитори на "Булгартрансгаз" Общо...
01.07.2020: Още една банка започва да отпуска безлихвени кредити до 4500 лв....
23.06.2020: За седмица одобрените безлихвени кредити нарастват с 5.3 млн....
17.06.2020: Две банки оползотвориха ресурса си по програмата на ББР за...
09.06.2020: ББР е одобрила само половината от поисканите безлихвени...
15.05.2020: Още две банки се включиха в схемата за безлихвени заеми Още...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 093 пъти
[2016: 867, 2015: 251, 2014: 278, 2013: 556, 2012: 982, 2011: 648, ... ]