Кратък фирмен профил

Йъл Тан ООД - Стражец


Контакти

Стражец, 7200
ул. Котел 2, общ. Разград
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 826048679
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Изкупуване, преработка и продажба на кожи, кожени изделия и текстил, търговия вкл. реекспорт и комисонна дейност в страната и чужбина, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска и животинска продукция в страната и чужбина, производство и продажба на промишлени и непромишлени стоки в страната и чужбина, транспортни и таксиметрови услуги, вкл. превози на товари и пътници в страната и чужбина, ресторантъорство и xотелиерство, вътрешен и международен туризъм и рекламна дейност, представителство на фирми в страната и чужбина, административно - правни и счетоводни услуги, строително - монтажни и строително - ремонтни дейности в страната и чужбина, всякакъв род дейности, незабранени от закона.
 

11.04.2006: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.09.2003: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
12.07.2002: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
19.09.2000: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.02.2000: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
30.10.1998: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 136 пъти
[2016: 27, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]