Кратък фирмен профил

Гурме ООД - София


Контакти

София, 1113
ул. Райко Алексиев 1, бл. 44, вх. Б, ет. 2, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130378715
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на списания и други периодични издания
Предмет на дейност: Издателска и рекламна дейност, търговия с печатни издания, с алкохол и хранителни стоки, ресторантьорска дейност, както и други дейности, незабранени със закон.
 

01.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.10.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 202 пъти
[2016: 98, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]