Кратък фирмен профил

Пиринска Бистрица Енергия АД - София


Контакти

София, 1000
пл. Позитано 2, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121893417
Капитал (лв.): 39 734 008
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Произв. на електроенергия
Общи събрания: Последно - 07.07.2015 
Предмет на дейност: Проучване, строителство и изграждане, финансиране и експлоатация на хидроелектрически централи, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.08.2014: НЕК плаща избирателно на фирмите, обяви вицепремиерът Екатерина...
08.01.2010: Пиринска Бистрица - Енергия АД - София свиква Извънредно общо...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.12.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.08.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.08.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
16.05.2006: Съветът на директорите на "Пиринска Бистрица - Енергия" - АД,...
04.11.2005: С решение от 04.11.2005 г. вписва промяна на наименованието от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 387 пъти
[2016: 244, 2015: 98, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 140, 2011: 217, ... ]