Кратък фирмен профил

Кабелна информационна система АД - Русе [Ликвидация]


Контакти

Русе, 7000
ул. Николаевска 73, ет. 3,бул. Липник 73
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 827113432
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.01.2018  Предстоящо - 25.06.2018 
Предмет на дейност: изграждане и експлоатация на кабелна информационна система, проучване, проектиране, монтаж, сервиз, строителство, производство, консултации, обучение на кадри в областта на радиоелектрониката (битова и професионална), приемно-предавателни съоръжения, съобщителна и информационна техника, контролни, охранителни, информационни системи, озвучителни системи, професионално телевизионно и радиооборудване, електронни игри от типа "А" и "В", покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, спедиционна, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
29.04.2009: Кабелна информационна система АД - Русе свиква Извънредно общо...
29.04.2009: Кабелна информационна система АД - Русе свиква Годишно общо...
29.04.2009: Кабелна информационна система АД - Русе свиква Извънредно общо...
10.03.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
29.02.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.02.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.10.2007: 76687 Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
18.09.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Кабелна информационна система" - АД...
16.01.2007: Съветът на директорите на "Кабелна информационна система" - АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 751 пъти
[2016: 295, 2015: 22, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 118, 2011: 58, ... ]