Кратък фирмен профил

Аксон България АД - София


Контакти

София, 1387
ул. Георги Караславов 14 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204699457
Капитал (лв.): 2 728 000
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Общи събрания: Последно - 29.10.2008 
Предмет на дейност: Строителство, монтаж, проектиране, ремонт, реконструкция и модернизация, пусково-накладъчни работи, предприемачество, строителство и модернизация на мотели и крайпътни заведения. инженеринг, сделки с готови строителни продукти и строителни материали в страната и чужбина. научно-изследователска, теxнологична и приложна дйеност, разработване, прилагане и производство на технологична и приложна дейност, прилагане и производство на технологии, съоръжения, програмни продукти, нови материали и теxнологично оборудване, маркетинг, реклама, консултации, посредническа дейност, лизингова дейност, външна и вътрешна търговия с всички видове стоки и услуги незабранени със закон. изграждане и експлоатация на туристически и xотелиерски обекти, строителство на жилища и промишлени обекти, транспортни и таксиметрови услуги, сервизно обслужване на леки, лекотоварни и товарни автомобили. строителство, разработване и експлоатация на заведения за обществено xранене, магазинна, каталожна и оказионна търговия, търговия на едро, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция. външно-търговски, бартерни и компенсационни сделки и услуги. гаранционно и извънгаранционно обслужване на машини, съоръжения и комплексни обекти, насочване, подпомагане и управление на местни и чуждестранни инвестиции в промишлеността, селското стопанство и туризма, галерийна и изложбена дейност, организация на срещи, конгреси, симпозиуми в страната и чужбина, търговия с патенти, ноуxау и промишлени образци. представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица /без процесуално представителство/, износ и търговия с отпадъци, застояли стоки, неизползвани запаси и други неликвидни стоки, производство, изкупуване, търговия и пласмент на селскостопанска продукция.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
20.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.04.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.07.2002: Новият съдружник в Шератон София Балкан, който на 27 юни придоби...
28.06.2002: Axxon Bulgaria продаде дела си в Шератон София хотел Балкан на...
28.06.2002: Основното събитие на БФБ-София беше прехвърлянето на пакета на...
20.06.2002: Гръцката комисия по ценни книжа проверява дали са свързани лица...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 133 пъти
[2016: 157, 2015: 50, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 187, 2011: 129, ... ]