Кратък фирмен профил

Лесилхарт АД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
Промишлена зона, п.к. 205
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118005592
Капитал (лв.): 718 054
 
 
 

Отрасъл: Производство на хартия и картон
Общи събрания: Последно - 28.05.2012 
Предмет на дейност: Извършване на вътрешна и външнотърговска дейност във връзка с обработка, съхранение и превоз на товари -шосейни, водни и железопътни, извършване на складова дейност, извършване на спедиционни и други транспортни и товаро-разтоварни дейности и услуги, извършване на сделки и дейности в производството и търговията със стоки и услуги в страната и зад граница, самостоятелно и в съдружие, при спазване на всички законови изисквания, както и всякакви други сделки и дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
05.08.2015: 14 дружества за продажба на 35-ти ЦПТ от утре Четиринадесет...
10.05.2012: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)...
07.12.2010: За първи път от началото на мандата си правителството ще се...
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
16.06.2010: Няма голям инвеститорски интерес към дяловете на държавата в...
07.06.2010: Пет фирми влизат през юли в Държавната консолидационна...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
01.03.2010: Дялови участия в общо 40 дружества ще предложи Агенцията за...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
30.05.2009: Лесилхарт АД - Силистра свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 097 пъти
[2016: 112, 2015: 78, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 197, 2011: 157, ... ]