Кратък фирмен профил

ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село


Контакти

Големо село, 2635
общ. Бобов дол
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109513731
Капитал (лв.): 8 705 040
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Емитент
Общи събрания: Последно - 28.03.2017 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 68   стр.    
15.11.2017: ТЕЦ съхранявали в складовете си нормативно определените...
01.11.2017: С 20 000 лева глобяват за ТЕЦ "Бобов дол" ТЕЦ "Бобов дол" ще...
30.10.2017: Срокът от шест месеца за подаване на заявления за дерогация от...
27.10.2017: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
27.10.2017: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
17.10.2017: Над 600 чифта обувки за работещите в ТЕЦ "Бобов дол" 641 са...
11.10.2017: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) Уведомление за...
09.10.2017: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) В качеството й на...
09.10.2017: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
09.10.2017: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село, (TC8A) На основание чл. 65,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 413 пъти
[2016: 426, 2015: 177, 2014: 160, 2013: 321, 2012: 717, 2011: 571, ... ]