Кратък фирмен профил

Б.Н.К. ООД - София


Контакти

София, 1528
бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030212518
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с алкохолни и други напитки
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и търговско посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна (без кино и печат), информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и външноикономическа дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
25.01.2016: Аферите на фирма "Булс" ООД също потънаха в дебрите на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
06.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.02.2006: "Б.Н.К."ООД-София е прехвърлило свои акции от капитала на: - ИД...
24.01.2005: Приходите от продажби на десетте дружества, които членуват в...
01.01.2005: Списък на фирмите регистрирани в Данъчната администрация като...
08.11.2004: БНК ООД-София е придобило акции от капитала на: - ИД Ти Би Ай...
08.06.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 336 пъти
[2016: 107, 2015: 15, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 77, 2011: 19, ... ]