Кратък фирмен профил

Билборд АД - София


Контакти

София, 1463
пл. България 1, НДК, вход АИ 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130472125
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 12.11.2018 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия; специфични търговски операции; бартерни и насрещни сделки; продажби при условията на акредитив; експорт на български изделия на международния пазар; дистрибутиране на големи обеми на вносни стоки; търговско агентство; посредничество на местни и чужди лица; печатна и широкоформатна печатна дейност; рекламна дейност; придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност, както и продажба на такива дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
31.01.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
23.01.2019: „Билборд“ АД е сключило договор за инвестиционен банков кредит с...
18.01.2019: Билборд АД-София (5BP) Уведомление за сключен договор за...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
29.11.2018: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
20.11.2018: Билборд АД-София (5BP) Уведомление относно вписани в търговския...
13.11.2018: Билборд АД-София (5BP) На проведено извънредно ОСА от...
30.10.2018: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
12.10.2018: Пет минимални работни заплати за независимия член на съвета на...
09.10.2018: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи копие от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 440 пъти
[2016: 992, 2015: 479, 2014: 314, 2013: 628, 2012: 1 274, 2011: 757, ... ]