Кратък фирмен профил

Монтажинженеринг АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
жк Индустриална зона Голеш
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040302729
Капитал (лв.): 50 740
 
 
 

Отрасъл: Производство на метални конструкции и части от тях
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.05.2019 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, монтаж, реконструкция, модернизация, ремонт, предприемачество, инженеринг, сделки с готови продукти, научно- изследователска, теxнологична и приложна дейност, разработване, прилагане и производство на теxнологични съоръжения, програмни продукти, нови материали и теxнологични съоръжения, маркетинг, инженеринг, реклама, консултации, посредничество, услуги във връзка с производството, търговия със строителни продукти-външна и вътрешна, изделия, услуги, проекти и теxнологии, насочване, подпомагане и управление на местни и чуждестранни инвестиции, борсови операции и сделки с ценни книжа, транспортна дейност и услуги с автомобили, автобуси и подемно-транспортни машини, посредническа и комисионна дейност, извършване на разрешените от законовите и подзаконовите нормативни актове и дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
26.02.2015: Производителят на метални конструкции и оборудване...
26.02.2015: "Монтажинженеринг" ще инвестира 1 млн. лв в нови...
05.10.2012: "Гипс" откри нов завод за 8 млн. евро Изцяло нов завод за...
21.11.2011: Монтажинженеринг АД инвестира в квалификацията на работниците...
08.07.2011: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
31.03.2010: Монтажинженеринг АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание...
19.03.2009: Монтажинженеринг АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание...
25.09.2007: Съветът на директорите на "Монтажинженеринг" - АД, Стара Загора,...
24.08.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
27.03.2007: Старозагорското дружество Монтажинженеринг е пред подписване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 250 пъти
[2016: 407, 2015: 168, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 413, 2011: 301, ... ]