Кратък фирмен профил

Бианор Холдинг АД - София


Контакти

София, 1505
бул. Александър Малинов 51, вх. А, ет. 3
тел.: 02/4604200, 9557300
факс: 02/9555686
e-mail: info@bianor.com
WEB-site: http://www.bianor-holding.bg/
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175061032
ИН по ДДС: BG175061032
Фирмено дело: 8453/98
Брой служители: 8 (2023)
Финансов резултат (хил. лв.): -159 (2022)
Общо приходи (хил. лв.): 324 (2022)
ДМА (хил. лв.): 10 254 (2022)
Капитал (лв.): 6 875 514
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 18.09.2023 
Предмет на дейност: 1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2. извършване на финансови и счетоводни услуги; 3. придобиване, управление и продажба на облигации; 4. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува; 5. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува 6. планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите 7. придобиване на недвижими имоти, които са необходими за обслужването на холдинга, продажба на недвижими имоти; 8. услуги и посредничество при набиране на персонал; 9. маркетингови и PR услуги; 10. транспортни услуги; 11. лизингови услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение или лицензия.
 


Новини

  стр. 1 / 56   стр.    
22.04.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Бианор Холдинг АД публикува уведомление...
16.04.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Публичното предлагане на акции от...
16.04.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Бианор Холдинг АД публикува съобщение...
08.04.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Информация за регистрация на Първа...
08.04.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Бианор Холдинг АД (BNR) свиква...
08.04.2024: „Бианор Холдинг“ въвежда два класа директори и планира обратно...
04.04.2024: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 04.04.2024 г. /...
29.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
25.03.2024: BlackPeak инвестира 13.3 млн. лева в технологичния "Бианор...
22.03.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Уведомления по реда на чл.19 от...
 
Фирменият профил е посетен 6 015 пъти
[2024: 370, ... ]