Кратък фирмен профил

Бианор Холдинг АД - София


Контакти

София, 1505
ул. Черковна 78, ет. 4, ап. 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175061032
Капитал (лв.): 675 222
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 29.09.2020 
Предмет на дейност: 1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2. извършване на финансови и счетоводни услуги; 3. придобиване, управление и продажба на облигации; 4. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува; 5. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува 6. планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите 7. придобиване на недвижими имоти, които са необходими за обслужването на холдинга, продажба на недвижими имоти; 8. услуги и посредничество при набиране на персонал; 9. маркетингови и PR услуги; 10. транспортни услуги; 11. лизингови услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение или лицензия.
 


Новини

  стр. 1 / 39   стр.    
29.10.2020: Бианор Холдинг АД-София (5BI) Бианор Холдинг АД-София ...
01.10.2020: Бианор Холдинг АД-София (5BI) Бианор Холдинг АД-София ...
01.10.2020: Бианор Холдинг АД-София (5BI) Бианор Холдинг АД-София ...
01.10.2020: Бианор Холдинг АД-София (5BI) Бианор Холдинг АД-София (5BI)...
01.10.2020: Бианор Холдинг АД-София (5BI) На проведено извънредно ОСА от...
01.10.2020: Бианор Холдинг АД-София (5BI) Бианор Холдинг АД-София ...
30.09.2020: Бианор Холдинг АД-София (5BI) Бианор Холдинг АД-София ...
30.09.2020: Бианор Холдинг АД-София (5BI) Бианор Холдинг АД-София ...
31.08.2020: Бианор Холдинг АД-София (5BI) Уведомление за вписване в...
28.08.2020: Бианор Холдинг АД-София (5BI) В БФБ АД са постъпили материали...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 034 пъти
[2016: 1 021, 2015: 182, 2014: 133, 2013: 267, 2012: 599, 2011: 514, ... ]