Кратък фирмен профил

Пловдивинвест АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Руски 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825240527
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.08.2018 
Предмет на дейност: Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и в строителството, провеждане на търгове и конкурси в инвестиционния процес и др., изготвяне на оценки, експертизи, анализи, консултантски услуги, баланс на земни маси и рекултивация на терени, транспортиране, складиране и съхранение на машини, съоръжения, обзавеждане и други материали и изделия, учредяване на вещни права върху недвижими имоти и строителни обекти (при спазване на нормативните изисквания за това), както и всякакви други дейности, незабранени със закон; "извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти,обследване за енергийна ефективност на сгради, промишлени системи и др., координация за безопасност и здраве в строителството за етапите на инвестиционното проектиране и за изпълнението на строежа.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
21.10.2013: "Интерконсулт" с най-ниска цена за надзора по проекта ИГТ на...
07.04.2010: Пловдивинвест АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
13.10.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.03.2009: Пловдивинвест АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
24.03.2009: Пловдивинвест АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
20.06.2008: Регионалната дирекция - Пловдив, на Агенцията за държавни...
09.05.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.04.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.06.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.06.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 148 пъти
[2016: 176, 2015: 40, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 126, 2011: 185, ... ]