Кратък фирмен профил

Атоменергоремонт АД - Козлодуй


Контакти

Козлодуй, 3321
Площадка АЕЦ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106530686
Капитал (лв.): 15 355 140
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.01.2018 
Продукти и услуги:
Извършване на текуща теxническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения, строителна, монтажна и ремонтна дейност, инженеринг, комплексно изграждане на обекти, производство и търговия с машини, възли и детайли за машини, производство на нестандартно оборудване и агрегати, инстументална екипировка и резервни части, инвестиционна дейност и всяка друга незабранена от закона дейност.
Предмет на дейност: Извършване на текуща теxническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения, строителна, монтажна и ремонтна дейност, инженеринг, комплексно изграждане на обекти, производство и търговия с машини, възли и детайли за машини, производство на нестандартно оборудване и агрегати, инстументална екипировка и резервни части, инвестиционна дейност и всяка друга незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
04.01.2018: Инвестиционен посредник Реал Финанс АД е лидер по оборот на...
08.12.2017: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Уведомление по чл.148б от...
29.11.2017: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) В БФБ-София АД са постъпили...
28.11.2017: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) В БФБ-София АД са постъпили...
31.10.2017: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Атоменергоремонт АД-Козлодуй...
18.10.2017: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Уведомление по чл.148б от...
09.10.2017: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Уведомление по чл.148б от...
29.09.2017: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) На проведено извънредно ОСА...
04.09.2017: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Уведомление по чл. 148б от...
28.08.2017: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Във връзка с искане за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 306 пъти
[2016: 367, 2015: 183, 2014: 92, 2013: 184, 2012: 548, 2011: 272, ... ]