Кратък фирмен профил

Атоменергоремонт АД - Козлодуй


Контакти

Козлодуй, 3321
Площадка АЕЦ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106530686
Капитал (лв.): 15 355 140
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Продукти и услуги:
Извършване на текуща теxническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения, строителна, монтажна и ремонтна дейност, инженеринг, комплексно изграждане на обекти, производство и търговия с машини, възли и детайли за машини, производство на нестандартно оборудване и агрегати, инстументална екипировка и резервни части, инвестиционна дейност и всяка друга незабранена от закона дейност.
Предмет на дейност: Извършване на текуща теxническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения, строителна, монтажна и ремонтна дейност, инженеринг, комплексно изграждане на обекти, производство и търговия с машини, възли и детайли за машини, производство на нестандартно оборудване и агрегати, инстументална екипировка и резервни части, инвестиционна дейност и всяка друга незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
21.05.2020: Шест фирми искат да строят газопровод до Свищов за 15.8 млн....
29.04.2020: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Атоменергоремонт АД-Козлодуй...
31.03.2020: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Атоменергоремонт АД-Козлодуй...
18.02.2020: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Уведомление по чл.148б от...
31.01.2020: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Атоменергоремонт АД-Козлодуй...
20.11.2019: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Атоменергоремонт АД-Козлодуй...
30.10.2019: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Атоменергоремонт АД-Козлодуй...
29.07.2019: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) Атоменергоремонт...
19.06.2019: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) На проведено редовно ОСА от...
17.05.2019: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 929 пъти
[2016: 990, 2015: 183, 2014: 92, 2013: 184, 2012: 548, 2011: 272, ... ]