Кратък фирмен профил

Първа лекарска асоциация АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
бул. България 130
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825022101
Капитал (лв.): 70 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Общи събрания: Последно - 20.02.2019 
Предмет на дейност: Лечебен туризъм, медицинска промишленост, здравнопросветна и издателска дейност, фармацевтична дейност, извършване на посредническа дейност по информация и наемане на работници в страната и чужбина, други дейности, незабранени със закон, при спазване на изискванията на законодателството.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
16.04.2010: Първа лекарска асоциация АД - Пловдив свиква Годишно общо...
09.06.2009: Първа лекарска асоциация АД - Пловдив свиква Годишно общо...
09.06.2009: Първа лекарска асоциация АД - Пловдив свиква Годишно общо...
13.02.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.09.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.05.2007: Съветът на директорите на "Първа лекарска асоциация" - АД,...
27.04.2007: РЕШЕНИЕ № 9-1 от 14 март 2007 г. На основание чл. 12, ал. 1 и 2...
03.10.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Първа лекарска асоциация" - АД,...
30.09.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 079 пъти
[2016: 336, 2015: 35, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 149, 2011: 127, ... ]