Кратък фирмен профил

И и И Агенция за представителство ООД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1113
ж.к. Изток, ул. К. Щъркелов, бл. 78, вх. Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831672235
Капитал (лв.): 50
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, търговско представителство, агентство, комисионерство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, внос, износ, бартерни и компенсационни сделки, производствена, маркетингова, лизингова, инженерингова, финансово-счетоводна и рекламно-информационна дейност, вътрешен и международен туризъм и транспорт, сделки с недвижими имоти, организация и експлоатация на магазинни мрежи, заведения за обществено хранене, базари, реализиране на търгове и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

05.09.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.12.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 295 пъти
[2016: 173, 2015: 32, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]