Кратък фирмен профил

Първомай БТ АД - Първомай


Контакти

Първомай, 4270
ул. Хан Омуртаг 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825206813
Капитал (лв.): 1 646 578
 
 
 

Отрасъл: Производство на тютюневи изделия
Общи събрания: Последно - 01.07.2019 
Предмет на дейност: Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
14.05.2012: Първомай БТ АД - Първомай свиква Годишно общо събрание на...
03.06.2009: Първомай-БТ АД - Първомай свиква Годишно общо събрание на...
04.06.2008: Редовното годишно общо събрание на акционерите на тютюневата...
22.04.2008: Съветът на директорите на "Първомай - БТ" - АД, Първомай, на...
27.04.2007: Съветът на директорите на "Първомай БТ" - АД, Първомай, на...
31.10.2006: Булгартабак холдинг АД е резултат от преобразуването на...
14.07.2006: Съветът на директорите на "Първомай БТ" - АД, Първомай, на...
08.12.2005: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.08.2005: На проведено ОСА от26.07.2005 год., на Първомай-БТ...
04.08.2005: Първомай-БТ АД - Първомай /MAYBT/, чието общо събрание се...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 750 пъти
[2016: 575, 2015: 193, 2014: 187, 2013: 374, 2012: 562, 2011: 355, ... ]