Кратък фирмен профил

Специализирана болница за рехабилитация - Здраве ЕАД - Банкя


Контакти

Банкя, 1720
ул. Г. С. Раковски 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130523915
Капитал (лв.): 1 209 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Общи събрания: Последно - 14.04.2004 
Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ - диагностика и лечение на заболявания, рехабилитация, профилактика, диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения и медико-козметични услуги
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
24.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
05.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
05.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
22.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.03.2004: Съветът на директорите на СБР "Здраве" - АД, гр. Банкя, на...
06.01.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 496 пъти
[2016: 124, 2015: 56, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 68, 2011: 51, ... ]