Кратък фирмен профил

Видекс Армс ООД - София


Контакти

София, 1618
ж.к. Манастирски ливади, ул. Ралевица 85 А, вх. Б, ет. 4, ап. 25 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130521444
Капитал (лв.): 964 450
 
 
 

Отрасъл: Сондиране и пробиване
Предмет на дейност: Пробивно-взривни работи; производство и търговия с инертни материали, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
02.10.2014: Завод „Миджур“ в Горни Лом е собственост на акционерното...
02.10.2014: Избухнал е взрив в фабриката за производство на взривни вещества...
26.02.2010: Два акта - от 10 и 15 хиляди лева, бяха съставени на...
05.02.2010: Два цеха от завода за взривни вещества "Миджур" са унищожени...
20.10.2009: 1,5 млн. опасни противопехотни мини от Гърция ще бъдат унищожени...
18.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.06.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
21.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
13.12.2002: Съветът на директорите на "Миджур 99" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 508 пъти
[2016: 349, 2015: 14, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 72, 2011: 8, ... ]