Кратък фирмен профил

Бийстън Енерджи АД - София


Контакти

София, 1700
ул. Йордан Стубел 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131208744
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 20.10.2019 
Предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство, експлоатация, модернизация, реконструкция и инсталиране на енергийни обекти в България и в трети страни, производство и търговия с електро- и топлоенергия, износ, внос и търговия с енергийно оборудване, създаване и трансфер на ноу-хау и технологии и всякаква незабранена със закон дейност.
 

18.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.08.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.05.2005: 5000 лв. плюс 12 минимални работни заплати ежегодно поиска...
21.01.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.08.2004: Фирма “Бийстон енерджи” от София оповести официалните си...
31.08.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
25.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.05.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 203 пъти
[2016: 88, 2015: 13, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 61, 2011: 1, ... ]