Кратък фирмен профил

Блясък АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Дарданели 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119096542
Капитал (лв.): 230 450
 
 
 

Отрасъл: Туристически спални и хижи
Общи събрания: Последно - 20.05.2019 
Предмет на дейност: Хотелиерство и ресторантьорство, външна и вътрешна търговия, валутни сделки (след получаване на разрешение), организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, анимационни, спортни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, отдаване под наем имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, производство и реализация на различни видове стоки, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, консултантски, рекламни, инженерингови и проектантски услуги, спедиционни и превозни сделки, международен и вътрешен транспорт, сделки с различни видове вещи, вещни права, интелектуална собственост и ноу-хау, продуцентска и импресарска дейност, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
20.03.2009: Блясък АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
22.05.2007: Съветът на директорите на "Блясък" - АД, Ямбол, на основание чл....
24.02.2006: Съветът на директорите на "Блясък" - АД, Ямбол, на основание чл....
19.03.2004: Съветът на директорите на "Блясък" - АД, Ямбол, на основание чл....
23.01.2004: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
15.08.2003: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.05.2003: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.03.2003: Два последователни, но безуспешни опита да избистрят мътната...
21.11.2002: Сливенската фирма "Блясък"ООД стана собственик на бившата...
07.10.2002: Четири кандидат-купувача са подали оферти за приватизацията на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 928 пъти
[2016: 228, 2015: 47, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 211, 2011: 81, ... ]