Кратък фирмен профил

Петрол-Търговище ЕООД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
ул. Г. С. Раковски 55, вх. В, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125515190
Капитал (лв.): 40 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: покупка на всякакви стоки и петролни продукти с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговия с масла, аксесоари, принадлежности, автокозметика, резервни части и автосервизна дейност, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, проектантска, внедрителска и инженерингова дейност, транспортни услуги в страната и в чужбина, таксиметрови превози (след снабдяване със съответния лиценз), хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или предоставянето на други видове услуги на граждани и фирми, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти и търговски обекти с цел експлоатация и продажба, всякакви други дейности, незабранени със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв).
 

16.10.2001: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 192 пъти
[2016: 51, 2015: 13, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 70, 2011: 6, ... ]