Кратък фирмен профил

Тримо АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Брезовско шосе 145
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000436229
Капитал (лв.): 59 648
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други хранителни продукти
Общи събрания: Последно - 28.05.2020 
Предмет на дейност: Търговия на едро.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
16.08.2010: Тримо АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
08.05.2009: Тримо АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
08.05.2009: Тримо АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
20.07.2007: Съветът на директорите на "Тримо" - АД, Пловдив, на основание...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Тримо" - АД, Пловдив, на основание...
20.05.2005: Съветът на директорите на "Тримо" - АД, Пловдив, на основание...
23.07.2004: Съветът на директорите на "Тримо" - АД, Пловдив, на основание...
16.09.2003: Съветът на директорите на "Тримо" - АД, Пловдив, на основание...
14.03.2003: Румен Иванов Романски, ЕГН 6211196927 - синдик, представляващ...
21.02.2003: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 889 пъти
[2016: 263, 2015: 36, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 125, 2011: 103, ... ]