Кратък фирмен профил

Горене България ЕООД - София


Контакти

София, 1346
ул. Бел камък 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040837288
Капитал (лв.): 3 865 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електрически домакински уреди и осветители, радио- и телевизионни стоки
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Търговска и посредническа дейност със стоки от всякакъв вид, монтаж, производство, ремонт и поддръжка на домакински уреди, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспортни, бартерни, обменни и други специфични операции, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, маркетинг, консултантска и инвестиционна дейност, транспортни услуги и спедиторска дейност в страната и в чужбина, производствена дейност и финансиране в промишлеността, селското стопанство, строителството и други области, аренда, покупка и участие в други предприятия с всякаква юридическа форма, създаване на дъщерни компании в страната и в чужбина, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
14.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.12.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.08.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.06.2004: Словенската компания за производство на домакински уреди...
10.06.2004: Словенската компания за производство на домакински уреди...
25.07.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.07.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 822 пъти
[2016: 107, 2015: 25, 2014: 36, 2013: 72, 2012: 144, 2011: 106, ... ]