Кратък фирмен профил

Данубе Турс АД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
пл. Свобода No 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 828050472
Капитал (лв.): 18 800 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 11.07.2019 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, продажба на вносни и местно производство стоки, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, покупко-продажба на валута.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
29.12.2008: Данубе-Турс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
29.12.2008: Данубе-Турс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
25.01.2008: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.11.2007: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.06.2007: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.06.2007: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.02.2007: "Данубе Турс" - АД, Силистра, на основание чл. 194, ал. 3 ТЗ...
02.02.2007: Съветът на директорите на "Данубе - турс" - АД, Силистра, на...
17.10.2006: Съветът на директорите на "Тур - Истър" - АД, Силистра, на...
04.07.2006: "Тур - Истър" - АД, Силистра, на основание чл. 194, ал. 3 ТЗ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 132 пъти
[2016: 552, 2015: 54, 2014: 47, 2013: 95, 2012: 220, 2011: 76, ... ]