Кратък фирмен профил

Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД - София


Контакти

София, 1766
ул. Панорама София No 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Блок Б, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130545438
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран строител Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство (без рекламно) в страната и в чужбина, извършване на далекосъобщителна дейност, осъществяване на далекосъобщения чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи и/или предоставяне на далекосъобщителни услуги (след получаване на съответна лицензия), пренасяне, предаване или приемане на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или информация от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда (след получаване на съответна лицензия).
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
01.10.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
24.09.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление по чл....
23.09.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Дружеството...
18.09.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Актуализирана...
14.09.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) На проведено на...
10.09.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
08.09.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
04.09.2020: „Телелинк“ ще изкупи до 15 хил. собствени акции Телелинк Бизнес...
01.09.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Телелинк Бизнес...
13.08.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 170 пъти
[2016: 940, 2015: 109, 2014: 79, 2013: 159, 2012: 317, 2011: 413, ... ]