Кратък фирмен профил

Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД - София


Контакти

София, 1766
ул. Панорама София No 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Блок Б, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130545438
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран строител Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство (без рекламно) в страната и в чужбина, извършване на далекосъобщителна дейност, осъществяване на далекосъобщения чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи и/или предоставяне на далекосъобщителни услуги (след получаване на съответна лицензия), пренасяне, предаване или приемане на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или информация от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда (след получаване на съответна лицензия).
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
02.06.2020: "Телелинк" излиза на борсата след седмица A?циитe нa "Teлeлин?...
02.06.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
29.05.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
28.05.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Телелинк Бизнес...
26.05.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Телелинк Бизнес...
26.05.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Телелинк Бизнес...
04.05.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление за...
27.04.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление за...
27.04.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
22.04.2020: "Телелинк Бизнес Сървисис" и "Уникредит Булбанк" актуализираха...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 066 пъти
[2016: 836, 2015: 109, 2014: 79, 2013: 159, 2012: 317, 2011: 413, ... ]