Кратък фирмен профил

Галус 2004 ЕООД - София


Контакти

София, 1618
кв. Овча купел, ул. Институтска 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115630205
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Сертификат IFS
Продукти и услуги:
Оторизирана да изнася продукти от сектор “Месо” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г.-птицекланица
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с промишлени, хранителни и селскостопански стоки, рекламна дейност, туризъм в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

17.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.02.2007: Списък на 30-те предприятия, одобрени от Постоянния ветеринарен...
13.12.2006: Министерство на земеделието и горите публикува Списък на...
18.01.2006: “Паниката, предизвикана от появата на птичи грип в Турция и...
08.11.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
12.07.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
16.11.2001: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 673 пъти
[2016: 448, 2015: 63, 2014: 67, 2013: 135, 2012: 269, 2011: 182, ... ]