Кратък фирмен профил

Еко Глобал АД - Смолян [Несъстоятелност]


Контакти

Смолян, 4700
ул. Хан Аспарух No 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120526838
Капитал (лв.): 350 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на отпадъчни води
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 17.09.2018 
Предмет на дейност: Сметосъбиране, сметопреработка, изграждане на системи за сметосъбиране и преработка, временно събиране, временно съхранение, обезвреждане, депониране, както и дейности, свързани с повторното им използване и рециклиране, дейности по опазване на околната среда и чистотата на водата, проекти.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
13.05.2014: Пловдив търси компания за почистване на града Разходите за...
16.03.2011: Бомбата, която избухна на бариерата на стария "Винпром" под...
15.07.2009: Пловдив първи готов със завод Пловдив ще е първият град в...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
17.03.2009: Повече от 26 млн. лв. са източени от консорциум "Екологичен...
13.02.2009: Бившият концесионер по чистотата на Пловдив – фирма „Еко...
09.12.2008: Васил Божков е поискал Еко Глобал да чисти Пловдив, след като...
08.12.2008: Васил Божков е закупил 92% от акциите на регистрираната в Смолян...
03.10.2008: 240 хил. тона от софийския боклук ще бъдат депонирани на...
06.02.2008: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 952 пъти
[2016: 203, 2015: 17, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 105, 2011: 132, ... ]