Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
тел.: 02/9370957,9370934,9865915,9370934,9875566,9865868
факс: 02/9370946
e-mail: bse@bse-sofia.bg
WEB-site: http://www.bse-sofia.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
ИН по ДДС: BG030412611
Фирмено дело: 25156/91
Брой служители: 33 (2022)
Финансов резултат (хил. лв.): 6 869 (2022)
Общо приходи (хил. лв.): 11 200 (2022)
ДМА (хил. лв.): 21 379 (2022)
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2023 
Предмет на дейност: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1760   стр.    
05.03.2024: Печалбата на „Българска фондова борса“ АД на консолидирана база...
05.03.2024: Southwest Airlines Co. ISIN: US8447411088 Борсов код: SWN Вид...
05.03.2024: Nvidia Corporation ISIN: US67066G1040 Борсов код: NVD Вид на...
01.03.2024: Newmont Corporation ISIN: US6516391066 Борсов код: NMM Вид на...
01.03.2024: Българска фондова борса АД-София (BSE) Българска фондова борса...
01.03.2024: Група Българска фондова борса публикува отчет на групата за...
29.02.2024: Nike Inc. ISIN: US6541061031 Борсов код: NKE Вид на...
29.02.2024: M & T Bank Corp. ISIN: US55261F1049 Борсов код: MTZ Вид на...
29.02.2024: Allstate Corp. ISIN: US0200021014 Борсов код: ALS Вид на...
29.02.2024: Exelon Corp. ISIN: US30161N1019 Борсов код: PEO Вид на...
 
Фирменият профил е посетен 19 569 пъти
[2024: 1 063, ... ]