Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1514   стр.    
15.02.2019: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) В БФБ е постъпил доклад по...
15.02.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ АД е постъпил доклад по...
15.02.2019: Поради изтичане на срока за наблюдение, БФБ АД прекратява...
15.02.2019: Булгарплод-София АД-София (BULA) В БФБ е постъпил доклад по чл....
15.02.2019: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) В БФБ е постъпил доклад по...
15.02.2019: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) В БФБ АД е постъпил доклад по...
15.02.2019: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9N) Във връзка с...
15.02.2019: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) В БФБ е постъпил доклад...
15.02.2019: Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A) В БФБ...
15.02.2019: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) В БФБ АД е постъпил доклад по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 702 пъти
[2016: 2 360, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]