Кратък фирмен профил

Експерта ООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Патриарх Евтимий 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104066415
Капитал (лв.): 5 600
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Предмет на дейност: Разработване и реализация на организационен софтуер, издателска дейност в областта на бизнеслитературата, предпечатна подготовка и графичен дизайн, всякакви незабранени със закон стопански дейности, служещи за постигане целите на дружеството.
 

25.09.2019: Първият в региона и един от малкото в страната IT клъстери...
25.05.1999: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
10.06.1998: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 177 пъти
[2016: 70, 2015: 11, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 1, ... ]