Кратък фирмен профил

КФК АД - Варна


Контакти

Варна, 9023
ул. Крайзерна-Тополи 6, ЗПЗ-1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103005701
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 02.08.2021 
Предмет на дейност: Производство и ремонт на съоръжения, машини, оборудване, резервни части и инструменти, вкл. за нефтодобивната и нефтопреработващата промишленост, услуги от технически характер, лицензиране и покупко-продажба на ноу-хау, вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. с нефт и нефтопродукти, строителство, маркетинг и туристическа дейност (след лицензиране), търговско посредничество и представителство.
 

24.03.2016: Евромаркет Метал достави и въведе в експлоатация хидравлична...
11.12.2013: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
01.09.2011: Комисията за финансов надзор е отказала да потвърди проспекта за...
09.02.2009: КФК АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
05.02.2009: КФК АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на акционерите на...
26.08.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.09.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
23.05.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.09.1997: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 119 пъти
[2016: 415, 2015: 23, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 99, 2011: 128, ... ]