Кратък фирмен профил

Р.Д. ТВ ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103110595
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Предмет на дейност: Производство и покупка на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, спедиционна, комисионна, складова и лизингова дейност, външноикономическа дейност, транспортна, импресарска и програмна дейност, производство и реализация на селскостопанска продукция, производство и търговия с видео и звукозаписи, предоставяне на всякакви услуги на населението, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство, ресторантъорство и туристическа дейност след съответно разрешенеие, радио и телевизионна дейност, след получаване на лиценз.
 

12.02.2007: TV7, собственост на "Краун медиа", Diema Vision на британската...
21.01.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
05.12.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
31.01.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 418 пъти
[2016: 157, 2015: 30, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 154, 2011: 7, ... ]