Кратък фирмен профил

Щерев Оил ЕООД - Сопот


Контакти

Сопот, 4330
ул. Генерал Андреев 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825268626
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, изграждане и експлоатация на бензиностанции, търговски и туристически обекти, внос и износ на петролни продукти, външноикономически операции, извършване на всякакви дейности и услуги, съгласно чл.1 от търговския закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 143 пъти
[2016: 43, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]