Кратък фирмен профил

Транскарт АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130786407
Капитал (лв.): 7 000 002
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Общи събрания: Последно - 05.08.2019 
Предмет на дейност: проектиране, експлоатация, внедряване, управление, развитие, стандартизация, реализация, на технически средства и програмни системи; консултантска дейност в областта на финансите, управлението и други области, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона
 


Новини

  стр. 1 / 27   стр.    
12.02.2015: Транскарт АД-София (5T5) Поради отписване на Транскарт АД като...
16.07.2014: Транскарт АД-София (5T5) На проведено ОСА от 15.07.2014 год. на...
26.06.2014: Транскарт АД-София (5T5) Поради липса на кворум свиканото от...
16.05.2014: Транскарт АД-София (5T5) В БФБ-София АД са постъпили материали...
06.03.2014: Активите на "Петрол холдинг" още не са продадени В средата на...
24.06.2013: Транскарт АД-София (5T5) На проведено ОСА от 20.06.2013 год. на...
10.06.2013: Транскарт АД-София (5T5) Поради липса на кворум свиканото от...
25.04.2013: Транскарт АД-София (5T5) В БФБ-София АД са постъпили материали...
08.06.2012: Транскарт АД-София (5T5) На проведено ОСА от 07.06.2012 год. на...
23.05.2012: Транскарт АД-София (5T5) Поради липса на кворум свиканото от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 680 пъти
[2016: 584, 2015: 147, 2014: 77, 2013: 154, 2012: 365, 2011: 310, ... ]