Кратък фирмен профил

Бороинвест АД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2180
ул. Христо Ботев 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000750062
Капитал (лв.): 201 295
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Лицензи и сертификати:  Туристически агент Туроператор
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.09.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, турагентска и туристическа агентска дейност, сметосъбиране, сметоизвозване и снегопочистване, производство и търговия, внос, износ, международен транспорт, търговско представителство и посредничество, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
30.04.2010: Бороинвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.08.2009: Бороинвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.08.2009: Бороинвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.07.2009: "Тера тур сървиз", управлявана от бащата на шефа на "Лукойл...
10.03.2006: ЗАПОВЕД № РД-02-14-68 от 9 февруари 2006 г. На основание чл....
13.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.10.2004: Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа...
08.10.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.01.2004: Три от дружествата, чиито държавни дялове се предлагат на...
16.01.2004: На основание получената информация от АП относно търговски...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 010 пъти
[2016: 510, 2015: 94, 2014: 56, 2013: 113, 2012: 201, 2011: 31, ... ]