Кратък фирмен профил

Булгарцвет-Елин Пелин АД - Елин Пелин


Контакти

Елин Пелин, 2100
бул. Витоша 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122048988
Капитал (лв.): 60 088
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, заготовка и реализиране на посевен и посадъчен материал, цветя, декоративни храсти, зеленчуци, оранжерийна и селско-стопанска продукция и търговия с тях.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
29.06.2010: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
19.04.2010: Булгарцвет-Елин Пелин АД - Елин Пелин свиква Годишно общо...
11.07.2009: Булгарцвет-Елин Пелин АД - Елин Пелин свиква общо събрание на...
11.07.2009: Булгарцвет-Елин Пелин АД - Елин Пелин свиква Годишно общо...
11.07.2009: Булгарцвет-Елин Пелин АД - Елин Пелин свиква Годишно общо...
24.08.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
07.08.2007: Съветът на директорите на "Булгарцвет ЕП" - АД, гр. Елин Пелин,...
26.06.2006: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Армейски...
20.06.2006: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.04.2006: Съветът на директорите на "Булгарцвет Елин Пелин" - АД, гр. Елин...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 628 пъти
[2016: 158, 2015: 74, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 121, 2011: 47, ... ]