Кратък фирмен профил

ЗГП България АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
околовръстен път, кв. Коматево имот №15006
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115661827
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Повърхностно обработване и нанасяне на покрития върху метали
Общи събрания: Последно - 26.02.2009 
Предмет на дейност: Производствена, вътрешно- и външнотърговска дейност, инженерингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
29.07.2013: След като до януари само една фирма стигна до договор за...
09.03.2009: Цинкови покрития АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
04.04.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.02.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.10.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.06.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.09.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.07.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.10.2003: Съветът на директорите на "Цинкови покрития" - АД, Пловдив, на...
26.09.2003: Областният управител на област с административен център Пловдив...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 368 пъти
[2016: 48, 2015: 20, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 152, 2011: 24, ... ]