Кратък фирмен профил

Дарик имоти България АД - София


Контакти

София, 1164
пл. Йоан Павел Втори 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124023026
Капитал (лв.): 10 000 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове дейности, свързани с международния и вътрешен туризъм.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
29.11.2017: Общинският съвет на Добрич продаде дела си в имот в района на...
16.03.2010: Дарик имоти България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
22.06.2009: Дарик имоти България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.04.2008: Дарик имоти България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
11.12.2007: Управителният съвет на Търговска банка "Алианц България" - АД -...
23.11.2007: Съветът на директорите на "Дарик имоти България" - АД, София, на...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.05.2007: Съветът на директорите на "Дарик имоти България" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 230 пъти
[2016: 146, 2015: 87, 2014: 72, 2013: 144, 2012: 242, 2011: 159, ... ]