Кратък фирмен профил

България 29 АД - София


Контакти

София, 1619
ул. Никола Петков 73
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121097587
Капитал (лв.): 481 806
 
 
 

Отрасъл: Подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.09.2019 
Предмет на дейност: Производство и търговия с памучни и тип памучни прежди и изделия от тях, продажба на стоки от внос и местно производство, външноикономическа дейност, отдаване под наем на помещения за производствени и административни нужди, транспортни услуги, хотелиерство, ресторантьорство (в съответствие със законодателството и след получаване на необходимите разрешения), търговско представителство и посредничество, производствена дейност - самостоятелно или в съдружие, на стоки за потребление, технологично обновление и маркетинг, машинна обработка на информация за производствена дейност, както и на всякаква друга дейност, разрешена от законодателството.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
03.05.2017: Албена АД вече е на 233% печалба няколко месеца след вливането...
03.03.2014: Албена инвест холдинг" продава хотелите си в Боровец "Албена...
27.08.2012: Албена инвест холдинг АД удвоява консолидираната си печалба до...
16.08.2011: От 15 август (понеделник) се прекратява регистрацията на...
15.08.2011: България-29 АД-София (4BF) Поради отписване на България-29...
24.06.2011: България-29 АД-София (4BF) На проведено ОСА от 20.06.2011 год....
24.06.2011: Общото събрание на акционерите България-29 АД-София (4BF), което...
25.05.2011: България-29 АД-София (4BF) България-29 АД-София представи копие...
25.05.2011: България-29 АД-София (4BF) Емитент: България-29 АД-София...
18.05.2011: България-29 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 135 пъти
[2016: 488, 2015: 84, 2014: 71, 2013: 142, 2012: 308, 2011: 272, ... ]