Кратък фирмен профил

Пазари - Габрово АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Отец Паисий 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107533703
Капитал (лв.): 1 614 910
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 11.12.2019 
Предмет на дейност: Строителство, ремонт и експлоатация на недвижими имоти с цел осъществяване на стопанска и търговска дейност, отдаване под наем на недвижими имоти за търговска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба, маркетинг и други дейности в съответствие с Търговския закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
08.09.2009: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.03.2009: Пазари Габрово АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
12.10.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.12.2005: Съветът на директорите на "Пазари" - АД, Габрово, на основание...
30.11.2005: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
11.11.2005: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.10.2005: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
15.10.2005: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
04.03.2003: Съветът на директорите на "Пазари" - АД, Габрово, на основание...
04.12.2002: Габровският районен съд наложи запор върху движимото и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 603 пъти
[2016: 392, 2015: 18, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 92, 2011: 12, ... ]