Кратък фирмен профил

Велина АД - Велинград


Контакти

Велинград, 4600
ул. Д-р Дошкинов 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112011596
Капитал (лв.): 1 530 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 18.11.2019 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, продажба на стоки от внос и местно производство, външноикономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и в чужбина и др.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
28.05.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
28.05.2020: Велина АД-Велинград (4VE) Поради отписване като публично...
05.05.2020: Велина АД-Велинград (4VE) Поради отпадане на основанието за...
05.05.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
21.04.2020: Временно спиране на търговията с регистрирани финансови...
16.04.2020: На основание чл. 75, ал. 2 във връзка с чл. 75, ал. 1, т. 10 от...
16.04.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
22.11.2019: На заседанието си на 21.11.2019 г. КФН реши: 1. Вписва...
20.11.2019: Велина АД-Велинград (4VE) На проведено извънредно ОСА от...
17.10.2019: Търгово предложение за мениджърско спокойствие В края на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 568 пъти
[2016: 676, 2015: 173, 2014: 65, 2013: 131, 2012: 307, 2011: 347, ... ]