Кратък фирмен профил

Акерман Електроник БГ АД - София


Контакти

София, 1612
ул. Ами Буе 80, ет. 3, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204580225
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
Продукти и услуги:
Внос и дистрибуция на активни и пасивни електронни компоненти.
Предмет на дейност: Развойна и производствена дейност на електронни компоненти и оборудване; съвместно производство на системи за анализ на почвите и атмосферата; издателска и консултантска дейност; бартерни сделки; внос и износ, реекспорт, износ на собствена продукция, внос и износ на електронно оборудване; вътрешно- и външнотърговска дейност; търговско представителство, посредничество и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна дейност от свое име и за своя сметка, както и всякаква друга незабранена със закон дейност, свързана с предмета на дейност на дружеството.
 

08.09.2000: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
08.12.1998: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.03.1997: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.06.1993: Софийският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
22.12.1992: Софийският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
24.05.1991: Софийският окръжен съд обявява, че на основание чл. 101, ал. 4...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 174 пъти
[2016: 40, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 3, ... ]