Кратък фирмен профил

Куминяно Фрут ООД - Катуница


Контакти

Катуница, 4120
ул. Искра 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 832099347
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Изкупуване и преработка на селскостопански суровини, търговия със селскостопански суровини и продукция, производство на селскостопанска продукция; производство и търговия с промишлени произведения, хранителни стоки, включително полуфабрикати, безалкохолни напитки, други произведения на хранителната промишленост; търговско посредничество, комисионерство, представителство на други фирми, включително и на чуждестранни лица; трансфер на технологии, права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения, други обекти на интелектуалната собственост, компютърни програми и други разрешени сделки с обекти на интелектуалната собственост; външно и вътрешно търговска дейност чрез внос, износ, бартерни, реекспортни, комисионни, лизингови и спедиторски сделки и операции; производство на електроенергия от възобновяеми източници.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
27.06.2018: Представители на над 20 от най-динамичните български компании...
06.11.2017: Износът през 2016 г. е на стойност 47.186 млрд. Лв По данни на...
31.08.2016: Една добра година за консервната промишленост Браншът отчита...
21.01.2016: Продажбите на ядки и сушени плодове, произведени в България за...
21.12.2015: РЕГАЛ 500+ Годишното производство на ядки и сушени плодове е 150...
08.09.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
14.07.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
06.02.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
06.02.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.04.2007: Черешовата война не се размина и тази година. В събота следобед...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 125 пъти
[2016: 792, 2015: 165, 2014: 146, 2013: 293, 2012: 647, 2011: 369, ... ]