Кратък фирмен профил

Петромел 1 ООД - Монтана


Контакти

Монтана, 3400
ул. Индустриална 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111540397
Капитал (лв.): 2 700 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Предмет на дейност: Производство и търговия със зърно, зърнени и хлебни продукти в страната и в чужбина, транспорт в страната и в чужбина, както и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.01.2016: Отношенията между фирмите на Синергон Холдинг се преплитат все...
09.09.2008: Корпоративен профил "Синергон холдинг" "Синергон холдинг" е...
28.08.2008: На проведено Извънредно ОСА от 26.08.2008 год. на Петър...
16.07.2008: Съвета на директорите на Петър Караминчев АД свиква на 26 август...
12.12.2006: Нагли крадци обраха 67 000 лв. от една от най-големите мелници у...
30.05.2006: На проведено ОСА от 26.05.2006 год., на Топливо АД-София /TOPL/...
17.06.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.06.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.07.2003: Бившият приватизационен фонд "Петрол" беше едно от дружествата,...
30.06.2003: Дивидент от 20 стотинки на 1 акция гласува редовното годишно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 926 пъти
[2016: 105, 2015: 74, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 118, 2011: 138, ... ]